Mr. August Fentener
van Vlissingen Fonds

Stichting Landdag Oost