Aanvragen

Er worden alleen eenmalige subsidies verleend aan rechtspersonen met een ANBI-registratie (stichtingen en verenigingen) en niet aan natuurlijke personen.
  • Subsidies worden verleend aan kleinschalige projecten op het gebied van studie, zorg, cultuur, sociale cohesie of een combinatie daarvan.
  • Het Fonds verleent geen subsidies aan projecten op het gebied van de bouw, restauratie of instandhoudingskosten.
  • Er geldt een geografische beperking tot het Koninkrijk der Nederlanden.
  • De gemiddelde verleende bijdrage was tot dusver € 500 tot € 5000.
Als u denkt dat uw project op basis van deze criteria voor subsidie in aanmerking komt kunt u via het onderstaande formulier een aanvraag indienen.

Projectnaam *
Uw vraag *
Max. 50 woorden (0)
Korte omschrijving *
Max. 100 woorden (0)
Periode *
Doelgroep *
Plaats *
Projectmedewerkers *
Vrijwilligers *
Samenwerking met
Naam aanvrager *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Mobiel
IBAN nummer rekening *
BIC nummer rekening *
Ten name van *
E-mail *
Website
Totale bedrag begroting *
Tekort *
Gevraagd bedrag *
Overige benaderde fondsen
 
Projectomschrijving *Browse...
Financieel plan *Browse...
Kamer van Koophandel uittreksel *Browse...
Statuten *Browse...
Overige documentatieBrowse...
 Browse...
 Browse...
 Browse...
 Browse...

Privacy verklaring
Hierbij geef ik het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds nadrukkelijk en uit vrije wil de informatie die in dit aanvraagformulier wordt opgevraagd ten behoeve van mijn aanvraag voor een gift/donatie. Onze volledige privacy verklaring kunt u hier lezen.
Ja, ik ga akkoord *

Aanvraagprocedure
Het bestuur van het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds vergadert rond april en in december. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. Wij raden u aan uw aanvraag ruim op tijd voor uw project in te dienen. In de regel mag u verwachten dat u binnen een maand na de vergadering uitsluitsel van ons ontvangt.

 

Mr. August Fentener
van Vlissingen Fonds