Jaarverslag

In 2017 werd 2 maal vergaderd. Er werd voor een totaal bedrag van € 162.829 aan subsidies uitgekeerd. Bekijk het overzicht van de organisaties die een subsidie ontvingen:

De stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit donaties, erfstellingen, schenkingen, legaten en giften. De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor het financieren van de subsidies.

Bekijk de jaarverslagen van de Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds:

Mr. August Fentener
van Vlissingen Fonds